Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Røde Kors Møn og Bogø Afdeling

Afholder ordinær Generalforsamling 2021,
mandag d. 28. juni kl. 19.00 i Røde Kors Butikkens mødelokale,
Storegade 64, 4780 Stege.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, samt en orientering om årets aktiviteter,
nye initiativer og planer for fremtiden.
Vi kan godt bruge flere bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Skulle du have lyst til at opstille til bestyrelsen, kan du rette henvendelse til formanden, Kurt Jensen, for yderligere information.
Det er frivillighed med mening i.

Alle er velkomne.
På vegne af bestyrelsen
Venlig hilsen
Formand
Kurt Jensen