Generalforsamling 2019

Dagsorden for generalforsamling Møn og Bogø afdeling

28. februar 2019 kl. 19.00

1.

Valg af dirigent

2.

Beretning om afdelingen v/ formand Kurt Jensen

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Helle Adelfest

4.

Afdelingens aktiviteter:

Butikken
Nørklere
Besøgstjenesten
Vågetjenesten
Ferielejr
Hjertestartere
Integration/flygtninge
Landsindsamling
Julehjælp
Venskabsprojekter

5.

Indkomne forslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, for 2 år

Helle Adelfest
Lis Wulff

Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

Lone Jacobsen
Nina Mathiasen
7.

Eventuelt