Røde Kors Møn Integration

INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

 
Denne aktivitet er startet i 2017.

Information om arbejdet varetages af Morten Pihl.

Aktivitetsleder
Morten Pihl
Rådhusgade 47
4780 Stege

tlf. 4142 8878
morten@pihl.net