Sudan

Sudan

 
Projektbeskrivelse kan rekvireres hos Jørgen Bagge, bestyrelsesmedlem

Et værdigt liv på kanten af Sahara 

Gør en forskel for Beja-stammen i Sudan, der lever under vanskelige vilkår med omfattende mangel på vand og ekstreme temperaturer på kanten af Sahara. Projektet styrker lokalsamfundenes modstandsdygtighed og sikrer en bæredygtig udvikling. De lokale beboere får bedre viden om mor og barn sundhed, ernæring og gode hygiejnepraksisser. Kvinder undervises i at holde køkkenhaver, og projektet træner lokalsamfundene i opbevaring og mere bæredygtig brug af de begrænsede vandressourcer på kanten af Sahara.

Der er brug for 620.000 kr. per år i perioden 2016-2018 - og vi støtter med kr. 25.000.