Referat generalforsamling 2018

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2018

 

ONSDAG d. 22. FEBRUAR 2018 KL. 19.00

Ordinær generalforsamling afholdt i Røde Kors Genbrugsbutik, Storegade 64, Stege
Møn/Bogø afdeling

Formand Kurt Jensen bød velkommen og der blev udpeget en dirigent.
Ebbe Ravnsted-Larsen blev enstemmigt valgt til dirigent, og han kunne konstatere generalforsamlingen for lovlig indvarslet.

Dagsordenen blev godkendt og ordet blev givet til formanden for årets beretning.
 

Formandens beretning: v/ Kurt Jensen

Der er igen gået et spændende år, hvor vi i bestyrelsen har forsøgt at give vores aktiviteter gode arbejdsbetingelser og så frie tøjler som muligt. De forskellige tjenester kører aldeles fremragende, og vi har ved fælles hjælp taget hånd om tingene, både i bestyrelsesarbejdet og i aktiviteterne.

Butikken er vores største aktivitet og indtjening, de mere end 30 personer bidrager med en stor ugentlig indsats. Tusind tak til alle de frivillige for et flot stykke arbejde, uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Også en stor tak til de to ledere af butikken (Dorte og Helle).

Vågetjenesten Angus Crammond, leder af vågetjenesten for hele Vordingborg kommune, har des-værre måttet takke af her ved årsskiftet p.g.a. sygdom. Lena Dam-Nielsen har overtaget administrationen, således at tjenesten er delt op i en praktisk og en administrativ del, det ser godt ud for styring af vågetjenesten fremover.

Besøgstjenesten fungerer stille og roligt med gode og stabile frivillige besøgsvenner med Inge Kristensen ved roret.

Julehjælpen 2017 samarbejder med Vordingborg og Præstø afdelinger. Der har været rigtig mange sponsorater, donationer fra Kommunen og Fanefjord Fond, julegaver fra Bogø, Møn Bolsjer, æbler fra en æbleplantage og en trailer fuld kager fra Kjeldsen.
Vi har som nyt tiltag i 2018 fået oversat ansøgningen til arabisk, da deres skemaer virkelig er mangelfuldt udfyldt, håber vi får dem retur på dansk.
Møn afdelingen samarbejder med Kirken, Dansk Folkehjælp og Leons Club for at opnå det bedste resultat.

Nørklere Ester Madsen, der i dag er tovholder for nørklerne, var selv med til at starte denne aktivi-tet op i 1971, altså har hun været på stikkerne i 47 år. Det er ikke småting der er blevet produceret igennem alle årene til nødhjælp og salg i butikken. Stor tak til Ester og alle nørklerne.

Hjertestartere og Ferielejre På disse områder har afdelingen været ramt af sygdom, idet Erik Hinrichsen stadig døjer med eftervirkningen af sin arbejdsulykke. Erik forsøger at flytte hjertestarterne udendørs (24/7), efterse og vedligeholde dem i et tempo han kan klare, vi arbejder på at finde en person, som kan hjælpe ham.

Ferielejre, pladserne på disse lejre skal forudbestilles, så derfor har de 3 afdelinger i kommunen be-villiget hver kr. 30.000 til formålet, plus hvad der måtte komme ind fra kommunen og andre sponsorer. Erik står stadig for alt arbejdet med ferielejrene i alle 3 afdelinger i kommunen. Vi håber også her at finde en person, der kan aflaste.

Kommunikation Lis Wulff har fået godt styr på hjemmesiden, så nu kan man faktisk regne med, hvad der står på den. Vi har fået kontakt til en god IT-konsulent til hjælpe med det tekniske.

Lis har også på avissiden lovet at tage lidt mere over.

Kasserer Helle Adelfest har helt styr på regnskab, budgetter og statistikker samt undervisning i det nye kasseapparat.

Venskabsprojekter Den 9. November 2017 afholdt afdelingen et foredrag om vores venskabs projekter Sudan og Malawi i auditoriet på Stege Skole, Jørgen Bagge stod for arrangementet sammen med seniorkonsulent Morten Schwartz Lausten RK, det var en rigtig spændende aften.

Fremtiden:

Samarbejde med projekt ny ungdomsklub på Bogø

Julehjælp – udvide samarbejdet til helst alle hjælpeorganisationer på Møn

Vi vil prøve at arrangere en tur til Røde Kors genbrugscenter i Horsens, for at se hvordan og hvad der sker, med det tøj der kommer ind.
Der er også kommet en invitation til at se Røde Kors nye frivillig hus i København.
Vi prøver stadig at finde egnede gode projekter, som vi kan deltage i og gerne lokale projekter.

Formanden afsluttede med at takke alle de frivillige, aktivitetslederne og bestyrelsen for et godt samarbejde.

Revideret regnskab; v/ Helle Adelfest

Indtægter omsætning butik og kontingent: Kr. 851.085

Udgifter drift af butikken: Kr. 482.161

Resultat Kr. 368.923

Anvendt på følgende måde:
Lokale opgaver så som julehjælp, ferielejr, besøgstjenesten, vågetjenesten m.fl.
Venskabsprojekter Malawi, Sudan, Georgien og Røde Kors sundhedsklinik i København.
34 % til landsforeningen.
Det vil sige, at lige som i 2016 går ca. ½ af butikkens salg tilbage til Røde Kors.
 
Kopi af hele det reviderede regnskab bliver sat i mappen med mødereferater i mødelokalet.
Regnskabet godkendt af de tilstedeværende medlemmer.
Regnskabet revideres af:
ReviVision I/S
Statsautoriseret revisor


AFDELINGENS AKTIVITETER - INDLÆG FRA AKTIVITETSLEDERNE

Butikken v/ Helle Adelfest

Vi er p.t. 34 frivillige i butikken, som ledes af Dorte Andersen og Helle Adelfest, vi er alle glade for vores arbejde i butikken.
I 2017 fik vi nyt kasseapparat, det er en rigtig god investering.
Der er desuden endelig kommet varmt vand på toilettet.
Der har været en omsætning på kr. 836.669,det er en forøgelse på kr. 58.000 i forhold til året før.
Med en gennemsnitspris på ca. kr. 35,- svarer det til, at vi skal sælge 23.904 stk. tøj om året eller 80 stk om dagen.

Nørklere v/ Ester Madsen

Der er afsendt 3 kasser tøj indeholdende:
7 tæpper, 36 bluser, 30 undertøjs sæt, 18 blusetrøjer, 10 par strømper.
I butikken er der solgt:
25 – 30 tæpper og en masse bluser, som jeg ikke har tal på.
Jeg har 2 kasser tøj, som er klar til afsendelse nu.

Besøgstjenesten v/ Inge Kristensen

Vi er p.t. 20 besøgsvenner, som hurtigt kan ændre sig. Der er besøgsmodtagere, som afgår ved dø-den og samtidig har besøgsvennen måske valgt at stoppe eller holde en pause.
3 nye venner er kommet til i 2017, der er ingen modtagere på venteliste.
Besøgstjenesten har modtaget kr. 10.000,- til sommertur og juleafslutning.

Sommerturen for besøgsvenner med modtagere gik i år til forestilling på Damsholte friluftsscene, sammen med personalet i butikken, vågetjenesten og nørklerne.
Juleafslutning med middag for besøgsvennerne med ægtefælle/partner, hvor vi takker for indsatsen i det forløbne år, samt udveksler erfaring og hilser på hinanden, da vi ikke ses så meget i løbet af året – men passer hver vores besøgsmodtager. Begge arrangementer er meget hyggelige.

Vi (besøgsvennerne) har lige haft et møde med 2 personer fra det forebyggende team i Vordingborg kommune, hvor de fortalte om deres arbejde samt for at lære hinanden at kende, og gøre det muligt for os at få kontakt til dem, hvis vi skønner en borger er i en krise situation eller i risiko for at komme det.

Hjertestartere

Der er nu 30 hjertestartere på Møn, Bogø og Nyord, de fleste er blevet 24/7. Alarmcentralen kan se hvor de er opsat og kan dermed fortælle, hvor den nærmeste hjertestarter findes, samt om der er frivillige, der kan kontaktes, så de kommer med hjertestarteren og kan opstarte hjerte-lunge-redning.
3 gange i 2017 kom en hjertestarter i brug på Møn.

Ferielejre

Også i 2017 var der et godt samarbejde mellem de 3 RK afdelinger i kommunen.
Vi brugte 4 forskellige lejre, så det var muligt at dække de forskellige behov som familierne havde, til gavn for de børn/unge der skulle på lejr.
Der var kun positive tilbage meldinger fra de som havde været på lejr.

Vågetjenesten v/ Lena Dam-Nielsen

Ny administrator for vågerne præsenterede sig selv og fortalte, at der blev arbejdet på at rekruttere flere vågere.

Julehjælp v/ Kurt Jensen

Julehjælpen omhandler i Møn/Bogø afd. 33 familier med 67 børn.
2 familier uden børn er givet videre til Lions Club Møn.

Venskabsprojekter v/ Kurt Jensen
Vi støtter Malawi, Sudan og Georgien med hver kr. 30.000-
Sundhedsklinikken i Kbh. med 2 x kr. 10.000,-

Landsindsamling

Gav et lidt mindre resultat end året før for afdelingen. Det kan skyldes at afdelingen ikke havde fået registret eget nr. til Mobile Pay – så de der sendte penge via denne tjeneste gik direkte til hovedkontoret.

Indkomne forslag: Ingen

Valg af formand for 2 år

Kurt Jensen (genvalg)

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Inge Kristensen (genvalg)
Dorte Andersen (genvalg)
Steffen Petersen (ny)
Joan Ternstrøm (ny)

Valg af suppleanter for 1 år.

1. Lone Jacobsen (genvalg)
2. Nina Mathiasen (genvalg)

Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden og bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og til lykke til de genvalgte.

Konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 1. Marts 2017 kl. 18.00 .

Afdelingen var under mødet vært ved kaffe/te og hjemmebagte boller og kage samt øl og vand.

Dirigent
Ebbe Ravnsted-Larsen

Referent
Inge Kristensen

IK/25.02.2018