Generalforsamling 2018

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

 

Afd. Møn / Bogø

22. februar 2018

1. Valg af dirigent
2. Beretning om afdelingen v/ formand Kurt Jensen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Helle Adelfest

4. Afdelingens aktiviteter:
Butikken
Nørklere
Besøgstjenesten
Integration/flygtninge
Hjertestartere, ferielejr
Vågetjenesten
Julehjælp
Venskabsprojekter

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, for 2 år
Kurt Jensen
Inge Kristensen
Dorte Andersen
Steffen Petersen
Joan Ternstrøm

Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Lone Jacobsen
Nina Mathiasen

7. Eventuelt

Formand for bestyrelsen Kurt Jensen, som tager sig af rigtig meget i Røde kors Møn afdeling, han står blandt andet også for julehjælpen

Formand
Kurt Jensen
H. Henriksensvej 7
4780 Stege

tlf. 4159 1325
k@mail123.dk