Venskabsprogrammer

Røde Kors, afd. Møn, bidrager med 50.000 kr. til Katastrofe- og Hjælpefonden fordelt 25.000 kr. i henholdsvis Malawi og Sudan.

Desuden har vi besluttet at støtte Røde Kors Sundhedsklinik i København med kr. 10.000.

Du kan rekvirere projektbeskrivelserne hos Jørgen Bagge, bestyrelsesmedlem.

Hvordan kan man følge med i udviklingen af projekterne:

Røde Kors svarer således:

Vi har desværre ikke et direkte link, men på forsiden af mitrødekors.dk finder manet kort.

Der kan man klikke på ”RØDE KORS I VERDEN”. Her lægger vi alle de historier, vi får fra vores delegater ude ved venskabsprojekterne. Faktisk har vi netop (medio jan. 2017) fået nyt fra vores delegat i Sudan, så der vil snart komme nyt op på verdenskortet der fra.