Venskabsprogrammer

Røde Kors, afd. Møn, bidrager til Katastrofe- og Hjælpefonden i henholdsvis Malawi, Sudan og Georgien.

Desuden har vi besluttet at støtte Røde Kors Sundhedsklinik i København.

Du kan rekvirere projektbeskrivelserne hos Kurt Jensen, bestyrelsesmedlem.

Hvordan kan man følge med i udviklingen af projekterne:

Røde Kors svarer således:

Vi har desværre ikke et direkte link, men på forsiden af mitrødekors.dk finder manet kort.

Der kan man klikke på ”RØDE KORS I VERDEN”. Her lægger vi alle de historier, vi får fra vores delegater ude ved venskabsprojekterne.