Røde Kors Møn Integration

Denne aktivitet er startet i 2017.

Information om arbejdet varetages af de to ligestillede aktivitetsledere og kan indhentes på nedenstående adresser:

Røde Kors Møn Integration
Morten Pihl Morten Pihl, Rådhusgade 47, 4780 Stege,
tlf. 4142 8878
morten@pihl.net

 

Thomas Hauhaard Thomas Haugaard Jensen, Nørrebyvej 20, 4791 Borre,
tlf. 2890 8830
thomas.haugaard@gmail.com