Besøgstjenesten

Besøgstjenesten

Der er på Møn ca. 20 besøgsvenner, som en gang ugentligt bruger en times tid på et andet menneske, der savner kontakt til andre mennesker. Aktivitetslederen besøger både de personer, som ønsker at være besøgsven eller ønsker besøg og hensigten hermed er at skabe den personlige kontakt og gensidig tillid, som vi har behov for.

Vores huskeliste om besøgene indeholder besøgstjenestens nøgleord tid – trofasthed – tolerance – tålmodighed og tavshedspligt, som skal overholdes.

Mange mennesker savner kontakt til andre mennesker og du kan som besøgsven i Dansk Røde Kors bidrage til at gøre deres hverdag lidt lysere, varmere og meget mere indholdsrigt.

Vi vil altid tage godt imod dig, som har overskud og tid til at være noget for andre mennesker. Du kan ringe eller skrive til aktivitetslederen Inge Kristensen på tlf. 4673 2767 &  mobil 2083 2767 , E-mail ingek@privat.dk.

En besøgsven får et ulønnet job, en god hobby, et netværk med de øvrige besøgsvenner og årligt  en udflugt og et julearrangement i DRK-regi.